Цена на курс за обучение – категория „В“ 1000 лева, като има възможност и за разсрочено плащане

  • Изпитните такси НЕ са включени в цената на курса за обучение

Цена на допълнителен учебен час: 30 лева

Школата предлага и опреснителни курсове на цена 30 лева на час